Start

BBHK Trasnp 1

Kallelse till Årsmöte!
 Den 20/2 2020
Kl 19.00 på
IOGT-Lokalen i Brunflo.

Medlemmar! Ta del av information som skickas via mail
(avs. noreply@brukshundklubben.se) i början på januari.

Hälsningar Styrelsen

Hitta till Klubben!

karta

Så här hittar du till klubben i Slansve
Från Östersundshållet:
Kör E 14 mot Sundsvall. Cirka 1.800 meter efter rondellen i Brunflo tar du till vänster vid skylten ”Brukshundklubb”. Håll till den vänstra vägen i skogen.

Från Sundsvallshållet:
Kör E14 mot Östersund. Cirka 300 meter efter Lockneavfarten tar du till höger vid skylten ”Brukshundklubb”. Håll till den vänstra vägen i skogen.