Medlemsförmåner

Mot uppvisande av medlemskort i BBHK får alla medlemmar
rabatt på Djurmagazinet Lillänge.
5% på foder och 10% på resterande sortiment.
Gäller endast på Djurmagazinet Lillänge!