Styrelsen

Styrelse BBHK 2018
Adress:
Brunflo Brukshundklubb
c/o Olofsson, Backenvägen 5
834 32 Brunflo.

Ordförande
Annika 98x125

Annika Leijon
0702 80 44 50
ordforande@bbhk.se

Vice Ordförande
Foto_Bosse SV
Bosse Thorhuus
Tel: 070-5085503
webbmaster@bbhk.se

Sekreterare
Camilla Malm
sekreterare@bbhk.se

Kassör
ake_web

Åke Olofsson
Tel: 063-229 63 el. 070-346 15 45
kassor@bbhk.se

Ledamot
Evelina Esbjörnsson

Suppleant 1
Marie Edh

Suppleant 2
Mirja Karlsson

REVISORER för verksamhetsåret 2018
Revisor (sammankallande)
Anna Brattlin
Tel: 072 – 219 14 05
anna.brattlin@telia.com

Revisor
Carina Berg

Revisorsuppleant 1
Maud Aloui,

VALBEREDNING
Lars Tjärnsved (Sammankallande)
Anders Edh

Webbansvarig
Bosse Thorhuus