Styrelsen

Styrelse BBHK 2019
Adress:
Brunflo Brukshundklubb
c/o Olofsson, Backenvägen 5
834 32 Brunflo.

Ordförande
Hanna Johansson
ordforande@bbhk.se

Vice Ordförande
Annika Leijon

Sekreterare
Anna Brattlin
sekreterare@bbhk.se

Kassör
ake_web

Åke Olofsson
kassor@bbhk.se

Ledamot
Evelina Esbjörnsson

Suppleant
Mirja Karlsson

REVISORER för verksamhetsåret 2019
Revisor (sammankallande)
Carina Berg-Persson
Revisor
Eva Karlholm

Revisorsuppleant 1
Maud Aloui

VALBEREDNING
Lars Tjärnsved (Sammankallande)
Linnea Cederlund

Webbansvarig
Bosse Thorhuus