Tävlingar 2015

Rallylydnadstävling 8 februari 2015 – Genomförd
30/5 Patrullhundstävling 
7/6 Lydnad kl 1-Elit
8/8 Storsjöhoppet Agility
9/8 Storsjöhoppet Agility
22/8 Rapport Lägre/Högre/Elit
23/8 Lägre Spår
13/12 Lydnad 1-2