Vinter-Agilityträning i Vålbacken

Dags att anmäla sig till vinter-agilityträning i Vålbacken! Två grupper är inbokade, den ena torsdagar jämna veckor 19-21 och den andra söndagar ojämna veckor 15-17 (tyvärr var det upptaget senare) . 9 tillfällen/ grupp varannan vecka med start v. 43/44 och sista gången v. 10/11 2016 med ett ganska långt uppehåll runt jul. Kraven för att vara med är genomgången grundkurs i agility. Eftersom vi ofta tränar flera på plan samtidigt ska hunden kunna träna utan att springa iväg och störa andra hundar. Man bokar upp sig för hela perioden. 8 deltagare i varje grupp och kostnaden blir prel. 500:- för en hund och 600:- om man har mer än en hund. Anmäl dig genom PM till mig. Glöm ej att skriva vilken grupp du vill vara med i (eller båda).
Det här är inte någon kurs utan att vi turas om att ta fram övningar och hjälper varann.

Anmälan via mail till Anna.brattlin@gmail.com