Rallylydnad

Sektoransvarig
Linnea Cederlund

Information om sporten
Rallylydnad är en sport där ”teamet” hund och förare genomför en bana som har designas av en rallydomare. Banan består av 10-20 övningar (skyltar) beroende på svårighetsgrad. Teamet genomför banan i normalt tempo och både förare och hund ska utstråla glädje och samarbete genom hela banan.
Man får inga instruktionen från domaren under genomförandet utan teamet ska gå igenom banan så felfritt som möjligt med ledning av skyltarna och den banvandring som man gjorde innan man började tävla.
Föraren får och bör komminucera med hunden obegränsat genom hela banan. Man får upprepa kommandon hur många gånger man vill, man får klappa i händerna och använda tecken. Inget av detta kommer att påverka bedömningen av teamet.
Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst-och/eller teckenkommando. Föraren får inte medvetet vidröra hunden.
Det hela startades av Charles L. Kramer (kallas Bud) i USA han var även med att utforma agilityn.


Bilder från Rallylydnadstävling 140720
Foto: Bosse Thorhuus

SBK Rallylydnad
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/regler/regler-rallylydnad/