Styrelsen

Styrelse BBHK 2022
Adress:
Brunflo Brukshundklubb
c/o Annika Cederlund
Bodlägden 280
845 94 Hackås

Ordförande
Linnea Cederlund
ordforande@bbhk.se

Vice Ordförande
Hanna Johansson

Sekreterare
Anna Brattlin
sekreterare@bbhk.se

Kassör
Annika Cederlund
kassor@bbhk.se

Ledamot
Evelina Esbjörnsson

Suppleant
Mirja Karlsson

REVISORER för verksamhetsåret 2019
Revisor (sammankallande)
Carina Berg-Persson
Revisor
Eva Karlholm

Revisorsuppleant 1
Vakant

VALBEREDNING
Anders Edh (Sammankallande)
Vakant

Webbansvarig
Bosse Thorhuus